تیم روشمند - مدیریت روشمند

تیم روشمند

مدیران روشمند

عادل فیض

مدیر عامل
فوق لیسانس MBA - دانشگاه تهران
لیسانس مهندسی صنایع - دانشگاه صنعتی شریف
feyz@raveshmand.com

علی محمد فیض

معاون حقوقی و مالی
لیسانس مهندسی شیمی - دانشگاه تهران فوق لیسانس MBA - موسسه ماهان لیسانس حقوق - دانشگاه پیام نور am.feyz@raveshmand.com

کارکنان دانشی روشمند


یلدا امیری خالدی
مدیر پروژه

رضا رنجبر
کارشناس بازاریابی و فروش

مرضیه سربی
کارشناس بازاریابی و فروش

مینا آقاپور نهر
کارشناس کنترل کیفیت

وحید خانزاده یزدی
مدیر حساب

میلاد محمدی
کارشناس توسعه نرم افزار و هوش تجاری

علیرضا خسروی
مدیر پروژه توسعه نرم افزار

مهدی ابویی
مدیر حساب

رامین یوسفی شیویاری
کارشناس دفتر مدیریت پروژه

مریم خیرخواه
کارشناس اداری و مالی