گواهینامه ها و تقدیرنامه ها - مدیریت روشمند

گواهینامه و مجوزها

رضایت نامه و تقدیر نامه ها

 • tehranpark
  پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 • modiriat
  انجمن مشاوران مدیریت ایران
 • informatic
  رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی
 • arzesh
  مالیات بر ارزش افزوده
 • t1
  هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
 • t2
  هفتمین کنفرانس مدیریت استراتژیک
 • t3
  نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
 • t4
  رضایت نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • t5
  رضایت نامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا
 • t6
  رضایت نامه ستاره قشم
پست های قدیمی تر