تیم روشمند - مدیریت روشمند

تیم روشمند

مدیران روشمند

عادل فیض

مدیر عامل
فوق لیسانس MBA - دانشگاه تهران
لیسانس مهندسی صنایع - دانشگاه صنعتی شریف
feyz@raveshmand.com

علی محمد فیض

معاون حقوقی و مالی
لیسانس مهندسی شیمی - دانشگاه تهران
فوق لیسانس MBA - موسسه ماهان
لیسانس حقوق - دانشگاه پیام نور
am.feyz@raveshmand.com

کارکنان دانشی روشمند


سید امین مژگانی
مدیر ارشد فنی

رضا رنجبر
مدیر پروژه

مهدی ابویی
مدیر پروژه

علیرضا خسروی
کارشناس توسعه نرم افزار Back-End

مینا آقاپور نهر
کارشناس کنترل کیفیت

زهرا بیات
کارشناس توسعه نرم افزار Back-End

مرضیه سربی
کارشناس بازاریابی و فروش

میلاد محمدی
کارشناس هوش تجاری

محمد شریف فیض
کارشناس توسعه نرم افزار Front-End

عباس حسینی
کارشناس توسعه نرم افزار Front-End