خدمات

مدیریت و بهبود عملکرد

روشمند برای کمک به سازمان ها در بهبود عملکرد از روش های مختلفی استفاده می کند و ابزارهای متفاوتی را به سازمان ها پیشنهاد می دهد.

نرم افزار پوینتر

پوینتر

مدیریت عملکرد سازمانی با تکیه بر ارزیابی عملکرد استراتژیک

هدف سنج

راه حل مدیریت تیم هدف سنج:

کادوسا

بهبود عملکرد از طریق گیمیفیکیشن:

تحول دیجیتال

تحول دیجیتال با روشمند

تحول دیجیتال در سازمان یک حرکت و مهاجرت همه جانبه است. وقتی سازمانی تصمیم می گیرد که شیوه خلق ارزش و تجربه مشتریان خود را به مدد تکنولوژی و مدل های نوین کسب و کار مبتنی بر ظرفیت های تکنولوزیک متحول سازد، لازم است همزمان به تغییر اساسی و از هسته کسب و کار خود بیندیشد. تغییراتی در استراتژی، شیوه سرمایه گذاری، مدیریت مشتری، فرهنگ، رهبری، مهارت های دیجیتال۷ استعداد ها، نوآوری، داده محوری و نهایتا تکنولوژی.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره از طریق فرم زیر با کارشناسان ما در ارتباط باشید

آخرین منابع

مهم ها را بسنجید - جان دوئر کتاب

استقرار OKR در سازمان هندبوک

مدل جامع نظام استقرار مدیریت استراتژیک متامدل پوینت

دوره جامع برنامه ریزی به روش چابک

با تعیین اهداف، نتایج کلیدی و تعیین معیارهای موفقیت، به شما کمک می‌کنیم تا تمرکز بر روی اهداف اصلی و ایجاد ارزش برای مشتریان خود داشته باشید.

مشاوره و کوچینگ

مشاوره و کوچینگ

دوره های تخصصی

دوره جامع برنامه ریزی به روش چابک

دوره جامع برنامه ریزی به روش چابک

با تعیین اهداف، نتایج کلیدی و تعیین معیارهای موفقیت، به شما کمک می‌کنیم تا تمرکز بر روی اهداف اصلی و ایجاد ارزش برای مشتریان خود داشته باشید.

دوره جامع برنامه ریزی به روش چابک

با تعیین اهداف، نتایج کلیدی و تعیین معیارهای موفقیت، به شما کمک می‌کنیم تا تمرکز بر روی اهداف اصلی و ایجاد ارزش برای مشتریان خود داشته باشید.