پکیج جامع هوشمند مدیریت استراتژی و عملکرد

پکیج جامع مدیریت هوشمند

اولین سرویس ارائه دهنده دستیار هوشمند استراتژی مبتنی بر AI

پکیج جامع مدیریت هوشمند، ابزاری جامع و کامل برای مدیریت استراتژی و اهداف سازمان است که از تدوین تا اجرا را برای مدل کرده و پایش استراتژی را نیز همزمان انجام میدهد. در این پکیج سعی شده تا با اتکا به هوش مصنوعی، پروسه تدوین استراتژی با کمترین هزینه مالی و زمانی و به صورت کامل هوشمند انجام گیرد. پس از تدوین استراتژی و تعیین اهداف و اولویت ها، وظایف و اهداف مربوط به هر دپارتمان بر روی نرم افزار به دپارتمان مربوطه نخصیص داده می شد و پایش استراتژی به صورت مستمر و مداوم انجام می گیرد. داشبوردها و گزارشات مدیریتی پلتفرم ریسک ها و دستاوردهای سازمان و کارکنان را به صورت آنالیز نمایش می دهد و امکان برنامه ریزی دقیق تر و مدیریت فرصت ها و ریسک ها را فراهم می سازد. در نهایت با تحلیل رفتار پرسنل امکان مدیریت و بهبود عملکرد را نیز وجود خواهد داشت.

هوشمندی در تدوین استراتژی و برنامه ها

تدوین استراتژی و اهداف با استفاده از ماژول هوش مصنوعی و بر بستر یکی از نرم افزارهای پوینتر و یا هدفسنج(بسته به نوع و اندزاه سازمان) انجام می گیرد. فرایند تبدیل استراتژی به اهداف دوره ای، پایش و کنترل برنامه ها و اهداف و کنترل و مدیریت عملکرد نیز با کمک این دو نرم افزار صورت می گیرد.

ذخیره و نگهداری اطلاعات برنامه ریزی و استراتژی

از آنجایی که داده ها، خصوصا داده های استراتژی، اهداف و عملکرد سازمان یکی از مهمترین دارایی های یک سازمان می باشد، پکیج جامع مدیریت هوشمند، تاریخچه کاملی از داده های استراتژی و عملکرد را ذخیره می کند تا در مواقع نیاز و لزوم، برای اتخاذ تصمیمات بهتر به آنها مراجعه گردد.

ارزیابی عملکرد سازمان و منابع انسانی

پایش مستمر اهداف و برنامه ها و همچنین عملکرد سازمان و سرمایه انسانی موجب تشخیص به موقع ریسک ها و برنامه ریزی برای بهبود عملکرد می گردد. تلفیق پلتفرم های پوینتر و هدفسنج با کادوسا، با ایجاد محیطی مفرح و رقابتی مبتنی بر بازی وارسازی، باعث ایجاد مشارکت، ارتباط و بازخورد موثر و بهبود عملکرد می گردد.

گزارش در لحظه وضعیت سازمان

تسلط حداکثری بر وضعیت کلی سازمان از منظر تحقق استراتژی، در مسیر درست بودن پروژه ها و همچنین عملکرد منابع انسانی موضوعیست که مدیران ارشد برای مدیریت بهتر منابع به آن نیاز دارند. داشبوردهای مدیریتی امکان کنترل و پایش را تا لایه اقدامات روزانه برای مدیران فراهم می آورند.

شناسایی ریسک و بهبود عملکرد

ماهیت پویایی محیط کسب و کار، واکنش در سریع ترین و مناسب ترین زمان را می طلبد. از زاویه ای دیگر تشخیص به موقع ریسک ها و فرصت ها و برنامه ریزی برای تبدیل تهدیدها به فرصت و استفاده بهینه از فرصت ها، یکی از اهرم هاییست که موجب رشد و تعالی سازمان می گردد. پلتفرم ما امکان ایجاد تغییرات لازم در سریع ترین زمان ممکن را فراهم می آورد.

پایش استراتژی و برنامه ها

داده ها، خصوصا داده های استراتژی، اهداف و عملکرد سازمان یکی از مهمترین دارایی های یک سازمان می باشد، پکیج جامع مدیریت هوشمند، تاریخچه کاملی از داده های استراتژی و عملکرد را ذخیره می کند تا در مواقع نیاز و لزوم، برای اتخاذ تصمیمات بهتر به آنها مراجعه گردد. نرم افزار پوینتر و هدفسنج به کاربران امکان ثبت عملکرد و به مدیران دسترسی کنترل و ارزیابی آن را می دهند

ارائه داشبورد های مدیریتی متناسب با نیاز های سازمان

پکیج جامع مدیریت هوشمند، هوشمندی در تدوین اجرا، نگهداری اطلاعات استراتژی، اهداف و برنامه ها، پایش استراتژی، عملکرد و برنامه ها و اهداف سازمان، ارزیابی و بهبود عملکرد سازمان و منابع انسانی، شناسایی ریسک ها و فرصت ها، گزارش در لحظه وضعیت سازمان با ارائه داشبورد ها و گزارشات مدیریتی مناسب، نمونه ای کامل از ابزاری مدیریتی و اجرایی را برای سازمان به ارمغان می آورد.

pointer.ir

نرم افزار مدیریت برنامه ریزی استراتژیک پوینتر ، ابزاری برای مدیریت برنامه ریزی سازمانی، هدف گذاری، مدیریت و ارزیابی عملکرد است. این نرم افزار توسط تیم روشمند، مبتنی بر OKR توسعه یافته و قابلیت پاسخ گویی به نیاز های سازمان های بزرگ ایرانی در حوزه برنامه ریزی استراتژی تا سطح هلدینگ ها را دارا می باشد. پشتیبانی از لایه چشم انداز تا اقدامات، تمرکز سازمان را بر روی اولویت ها معطوف نگه می دارد و همچنین رصد پیشرفت اقدامات اولویت دار را فراهم می کند. داشبوردهای مدیریتی پلتفرم، وضعیت در لحظه سازمان را نمایش می دهد. با قابلیت هلدینگی، اهداف حاکمیتی هلدینگ ها نیز به صورت کامل در سیستم امکان پیاه سازی، اجرا و گزارش گیری را داراست.

hadafsanj.ir

هدف سنج ارائه دهنده بهترین نرم افزار مدیریت تیم آنلاین و ابزاری برای دورکاری است که کارهای خلاقانه ای در حیطه مدیریت انجام می دهد. این نرم افزار شامل فازهای هدف گذاری(OKR)، اجرا(task management)و شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)می باشد تا شما را در چابک سازی روزافزون تیم هایتان یاری رساند. هدف سنج ابزاری برای مدیریت تیم و برنامه ریزی است که می تواند برای تیم های کوچک و شرکت های استارتاپی تا مدیریت تیم شرکت های بزرگ مورد استفاده قرار گیرد. قابلیت‌های این نرم افزار موجب می‌شود به ابزاری تبدیل شود که شفافیت سازمانی و بهبود کار تیمی را به همراه بیاورد .

kudosa.ir

کادوسا یک بستر نرم افزاری برای، ارزیابی و بهبود عملکرد است که عملکرد افراد و واحد‌ها را ارزیابی کرده و راه‌کارهایی برای بهبود آن ارائه می‌کند. این نرم افزار با بهره‌گیری از به روز ترین متدهای سرمایه انسانی و علوم شناختی ( (cognitiveبه ارزیابی و بهبود مهم ترین سرمایه یک سازمان می پردازد . با استفاده از بازی‌وار سازی ( (gamification انگیزه افراد را بالا برده و آن‌ها ترغیب به مشارکت در راه‌کار‌های بهبود عملکرد می‌کند. از دیگر قابلیت های مهم این نرم افزار، ایجاد سیستم رفاهی و پاداش برای کارمندان به صورت غیر نقدی است . همچنین به منظور تصمیم گیری بهتر در سازمان، گزارشات تحلیلی مدیریتی تولید می نماید.