پرش لینک ها

ماهیت مدیریت استراتژیک و ۵ دلیل اصلی ضرورت به کار گیری آن

ما اغلب از اصطلاح “مدیریت استراتژیک” استفاده می کنیم، اما این اصطلاح دقیقاً به چه معناست و چه ماهیتی دارد؟ و چرا سازمان ها به آن نیاز دارند؟ برای برخی پاسخ این سوال ها ممکن است واضح به نظر برسد، اما واقعیت این است که این اصطلاح بخش نهفته زیادی دارد که ارزش باز کردن آن را دارد.

مدیران در گذشته روی “تصمیمات امروز برای کسب و کار امروز” متمرکز بودند. اما تغییرات سریعی که شرکت ها تجربه کرده اند، مدیران را وادار به پیش بینی آینده و آماده سازی برای آن کرده است. آنها سیستم ها، رویه ها و کتابچه های راهنما و سیستم های برنامه ریزی و کنترل را تهیه کرده اند که شامل بودجه بندی سرمایه و مدیریت از طریق اهداف است. عدم کفایت این روش ها منجر به پیدایش برنامه ریزی های بلند مدت شده است که به نوبه خود منجر به ظهور برنامه ریزی استراتژیک و متعاقباً مدیریت استراتژیک می شود.

 

تعریف مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع سازمان برای دستیابی به اهداف خود است. مدیریت استراتژیک شامل تعیین اهداف، بررسی محیط داخلی، تجزیه و تحلیل محیط رقابتی، ارزیابی استراتژی ها و حصول اطمینان از این است که مدیریت، استراتژی ها را در سراسر سازمان اجرا می کند.

 

Reading Book حتما بخوانید: مدیریت استراتژیک و هفت راهکار ایجاد و حفظ مزیت رقابتی
Reading Book حتما بخوانید: مدیریت استراتژیک به سبک غول های فناوری (شرکت گوگل)

 

ماهیت مدیریت استراتژیک

ماهیت مدیریت استراتژیک را می توان در نکات زیر توصیف کرد:

 • تعیین مأموریت شرکت؛
 • تخصیص کارآمد منابع؛
 • ایجاد یا حفظ مزیت رقابتی در بازار؛
 • آماده سازی پروفایل شرکت که منعکس کننده شرایط و توانمندی های داخلی شرکت است؛
 • ارزیابی محیط خارجی شرکت؛
 • تجزیه و تحلیل گزینه های مختلف در تطبیق مشخصات شرکت با محیط خارجی؛
 • شناسایی گزینه مورد نظر با توجه به مأموریت شرکت؛
 • انتخاب استراتژیک یک مجموعه خاص از اهداف بلند مدت؛
 • تدوین اهداف سالانه و استراتژی های کوتاه مدت به همراه استراتژی های بلند مدت و کلان؛
 • اجرای تصمیمات انتخاب استراتژیک بر اساس منابع بودجه ای؛
 • بررسی و ارزیابی موفقیت فرایند استراتژیک به عنوان پایه ای برای کنترل؛
 • مدیریت استراتژیک مبتنی بر داده های کمی و کیفی است؛
 • عدم اطمینان در مورد آینده و کیفیت دستیابی به اطلاعات نسبتاً زیاد است؛
 • انتخاب استراتژی مدیریت مبتنی بر روش ها، فرآیندها، قواعد و نظریه های مختلف است؛
 • بهترین راه برای تدوین استراتژی وجود ندارد؛
 • منابع سازمان یکی از مهم ترین مسائل استراتژیک است؛
 • مردم و دانش، عامل اصلی موفقیت کسب و کار است؛
 • استراتژی مدیریت باید روش ها و تکنیک های قیاسی یا کل به جزء (deductive) یا استقرایی یا جزء به کل (empirical) را در نظر بگیرد.

مدیریت استراتژیک شامل تدوین و اجرای اهداف اصلی و اقداماتی است که توسط مدیریت سازمان صورت می گیرد. مدیریت استراتژیک مسیر کلی را برای یک شرکت فراهم می کند. همچنین اهداف سازمان، تدوین سیاست ها و برنامه ها برای رسیدن به این اهداف و سپس تخصیص منابع برای اجرای برنامه ها را مشخص می کند.

Need of Strategic Management for an Organisation

پنج دلیل اصلی نیاز به مدیریت استراتژیک برای یک سازمان

دلایل اصلی نیاز به مدیریت استراتژیک برای یک سازمان عبارتند از: ۱٫ افزایش سرعت تغییرات ۲٫ انگیزه بالاتر کارکنان ۳٫ تصمیم گیری استراتژیک ۴٫ بهینه سازی سود و ۵٫ متفرقه!

۱- افزایش سرعت تغییرات:

محیطی که کسب و کار در آن فعالیت می کند، سریع تغییر می کند.

کسب و کاری که سیاست های خود را به روز نمی کند، نمی تواند برای مدت طولانی در بازار دوام بیاورد. در نتیجه، استراتژی موثر برای سود دهی بیش از حد طول می کشد.

۲- انگیزه بالاتر کارکنان:

وظایف مشخصی توسط مدیریت ارشد به کارمندان (نیروی انسانی) اختصاص می یابد که عبارتند از: چه باید کرد، چه کسی باید آن را انجام دهد، چگونه آن را انجام دهد و چه زمانی باید آن را انجام دهد؟ هنگامی که مدیریت استراتژیک در هر سازمانی دنبال می شود، کارکنان وفادار، صادق و هدفمند می شوند و کارآیی آنها نیز افزایش می یابد. یک استراتژی باید به ارزش های انسانی احترام بگذارد و آرزوهای اعضای فردی را به طور شایسته در نظر بگیرد.

۳- تصمیم گیری استراتژیک:

طبق برنامه ریزی استراتژیک، اولین قدم تعیین اهداف کسب و کار است. تصمیمات استراتژیک اتخاذ شده تحت مدیریت استراتژیک به همواری مسیر یک شرکت کمک می کند. برنامه ریزی استراتژیک برنامه ریزی کلی عملیات برای اجرای مؤثر سیاست ها است.

۴-  بهینه سازی سود:

استراتژی مؤثر باید از سیاست های یک معضل در شرکت توسعه یابد. این کار اقدامات رقبا را در نظر می گیرد و عملیات آینده را با توجه به حوزه بازار، فرصت ها، صلاحیت های اجرایی، منابع موجود و محدودیت های وضع شده توسط دولت، مد نظر قرار می دهد. یک استراتژی مؤثر باید سود را در دراز مدت بهینه کند.

۵- متفرقه:

آقای بروم در کتاب خود با عنوان “سیاست کسب و کار و اقدام استراتژیک” اشاره کرده است که یک استراتژی دغدغه های اصلی زیر را دارد:

(الف) فرصت بازاریابی: محصولات، قیمت ها، پتانسیل فروش و ارتقاء فروش.

(ب) کانال توزیع و هزینه های موجود.

(ج) مقیاس فعالیت شرکت.

(د) فرآیند تولید مورد نیاز برای اجرای مقیاس عملیاتی آنها (با هزینه تولید بهینه)

(ه) برنامه تحقیق و نوآوری.

(ج) نوع سازمان.

(ز) مبالغ و نسبت سهام و اعتبار سرمایه در دسترس بنگاه

(ح) نرخ رشد برنامه ریزی شده.

بنابراین، مدیریت استراتژیک بسیار مهم است، زیرا امکان اجرای سیاست ها و برنامه های بلندمدت را برای دستیابی به اهداف شرکت فراهم می سازد. ایجاد استراتژی کسب و کار مؤثر، نیازمند دانش اولیه از نظر اقتصادی، اصول مدیریت، حسابداری، آمار، امور مالی و اجرایی است.

 

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود:

 1. https://milesonmedia.com/strategic-management
 2. https://ceopedia.org/index.php/Nature_of_strategic_management
 3. https://www.investopedia.com/terms/s/strategic-management.asp
 4. http://www.yourarticlelibrary.com/management/need-of-strategic-management-for-an-organisation-5-reasons/25929

پیام بگذارید

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.