مدیریت روشمند - مدیریت روشمند

ماموریت ما

به کارگیری فناوری در مدیریت هوشمندانه سازمان

خدمات و محصولات قابل ارائه ما شامل:

راه حلهای IT

ایجاد سهولت و سرعت در تولید و یکپارچه سازی اطلاعات ارزشمند

برای موفقیت در کسب و کارها

خدمات مشاوره

استراتژی ما در این حوزه مشارکت با شرکتهای قدرتمند

برای انجام پروژه های مشاوره می باشد

جامعه مجازی

تولید دانش کاربردی و عملیاتی با اجرای پروژه های گوناگون

و ایجاد شبکه ای از متخصصان و دانشمندان حوزه استراتژی

 

.

.

.

.

.

.

روشمند چگونه به سازمان شما کمک می کند

4
بسته نرم افزاری

استراتژی و عملکرد

به سازمانها کمک میکند که استراتژی را از سطح کلان به اقدامات عملیاتی واحدها خرد کرده و بر اساس آن میزان تحقق این اقدامات و اهداف استراتژیک را کنترل و همچنین عملکرد هر واحد یا شرکت زیرمجموعه را در تحقق این اقدامات و اهداف استراتژیک ارزیابی نماید.

3
بسته نرم افزاری

کنترل پروژه و بودجه

به سازمانها جهت برنامه ریزی و پایش سبد پروژه های استراتژیک و منابع و بودجه مورد نیاز آنها کمک میکند. همچنین این بسته به ماژول استراتژی و عملکرد متصل شده و میزان پیشرفت پروژه های مرتبط با اهداف و استراتژیها را مشخص میکند.

1
بسته نرم افزاری

آمار و اطلاعات

سازمان ها با اقلام و آمار اطلاعاتی بسیاری در ارتباط هستند، این اقلام می توانند از ابعاد گوناگون مانند زمان، مکان، نوع محصول و خدمت، نوع منابع و غیره بررسی و تحلیل شوند. این بسته جهت یکپارچه سازی اقلام اطلاعاتی و ابعاد آنها و اتصال آنها به استراتژی ها مورد استفاده قرار می گیرد.


بسته نرم افزاری

هوش تجاری

جهت ارائه اطلاعات تحلیلی و تصمیم گیری هوشمندانه در راستای افزایش سودآوری و رشد بهره وری سازمانها و همچنین ارتباط با سایر بسته های نرم افزاری بکار گرفته می شود.

آخرین اخبار

روشمند را دنبال کنید