روشمند

تحول دیجیتال

تحول دیجیتال در سازمان یک حرکت و مهاجرت همه جانبه است. وقتی سازمانی تصمیم می گیرد که شیوه خلق ارزش و تجربه مشتریان خود را به مدد تکنولوژی و مدل های نوین کسب و کار مبتنی بر ظرفیت های تکنولوزیک متحول سازد، لازم است همزمان به تغییر اساسی و از هسته کسب و کار خود بیندیشد. تغییراتی در استراتژی، شیوه سرمایه گذاری، مدیریت مشتری، فرهنگ، رهبری، مهارت های دیجیتال و استعداد ها، نوآوری، داده محوری و نهایتا تکنولوژی.

تحول دیجیتال با روشمند

اما حرکت به سمت تحول دیجیتال باید با یک منطق بسیار هوشمندانه و بهینه ناب و چابک داشته باشد.

تحول دیجیتال روشمند

این مسیر تحولی به زعم جان کاتر که از اندیشمندان به نام تحول در سازمان ها می باشد حرکتی است که با یک چشم انداز مشترک و از یک ائتلاف در سازمان تشکیل می شود و بر اساس افزایش درک آن توسط سازمان و پدیدار شدن نتایج اولیه به تدریج در سازمان عمومیت یافته و بزرگ می شود و اگر به خوبی پیش رود به ارتش تحول در سازمان تبدیل می شود.

روشمند در حوزه تحول دیجیتال خدمات کوچینگ و مربی گری ارایه می دهد. همگام با سازمان ها می شود و مسیر تحول را به تدریج، و با اتکا به توان درونی درون سازمانی و با تمرکز بر توسعه توانمندیها و شایستگی های درونی پیش می برد. در این بین ساختن تیم تحول، تغییر الگوی فکری مدیران و افراد و تعریف سازمان تحول از مهمترین نقاط تمرکز می باشد.

بیشتر بخوانید

در این مسیر سازمان باید به خوبی مسیر تحول خود را ترسیم کند به گونه ای یک تفکر دیجیتال برای رشد چند برابری سازمان ترسیم شود و در کنار آن ظرفیت های سازمانی خود را برای نوآوری هایی که در خدمت بهبود تجربه مشتریان هستند افزایش دهد.

نوآوری ها را باید کوچک ولی با نگاه مقیاس پذیری شروع کرد و همه چیز را برای خلق چشم اندازی بزرگ آماده سازی نمود.

برای شروع مسیر تحول با ما همراه باشید.