درباره مدل سطح بلوغ ODMM

در بازار امروز، به دلیل تغییرات سریع در فناوری دیجیتال، تشدید رقابت، تغییر در مدل‌های کسب و کار و خواسته‌های نسل جدید از مشتریان، تحول برای بسیاری از شرکت‌ها از اهمیت حیاتی برخوردار است. برخی از سازمان‌ها به منظور ادامه حیات مجبور به ایجاد تحول شده‌اند، در حالیکه برخی دیگر به دنبال ایجاد مزیت رقابتی برای خود هستند.

ادامه مطلب »
نقش گیمیفیکیشن در بهبود عملکرد

کاربرد گیمیفیکیشن در بهبود عملکرد

گیمیفیکیشن به معنای استفاده از اجزای بازی‌ها در فرآیندهای غیر بازی است. یکی از کاربردهای گیمیفیکیشن، بهبود عملکرد کارکنان است. در اینجا، با اعمال عناصر بازی به فرآیند کاری، افراد را بهبود عملکرد خود را به چالش بکشند و به دنبال اهداف خود باشند.

ادامه مطلب »
مدیریت عملکرد نوین

نقش بازخورد در ارزیابی عملکرد نوین

در مدیریت عملکرد نوین، بازخورد یکی از اجزای اساسی برای ارزیابی عملکرد کارکنان است. بازخورد به کارکنان کمک می‌کند تا بتوانند عملکرد خود را بهبود دهند و مشکلات خود را برطرف کنند.

ادامه مطلب »
مدیریت عملکرد چابک

مدیریت عملکرد چابک چیست؟

مدیریت عملکرد چابک (Agile Performance Management) یک رویکرد جدید و نوین در مدیریت عملکرد است که بر پایه فرآیند چابک (Agile) بنا شده است. این رویکرد با هدف بهبود کارایی و ارتقاء عملکرد کارکنان، به جای روش‌های سنتی و بیشتر تکراری مدیریت عملکرد، از یک فرآیند پویا و چابک برای ارزیابی عملکرد استفاده می کند.

ادامه مطلب »

ذهنیت چابک دقیقا چیست؟

اگر یک مدیر اجرایی که در مورد چابک هیچ چیز نمی‌داند، شما را در یک مراسم شرکتی بپرسد که چه معنایی دارد داشتن “ذهنیت چابک”، آیا می‌توانید قبل از اینکه آخرین قاشق را از لیوان خود بخورد و دور بزند، آن را تعریف کنید – و آیا به اندازه کافی واضح باشد تا حتی اگر این شراب دوم او باشد همچنان در ذهنش جا بیفتد؟ چه چیزهایی را در آن شامل می‌شود و چگونه نیاز به تربیت این ذهنیت را بیان می‌کنید؟

ادامه مطلب »