ذهنیت چابک دقیقا چیست؟

اگر یک مدیر اجرایی که در مورد چابک هیچ چیز نمی‌داند، شما را در یک مراسم شرکتی بپرسد که چه معنایی دارد داشتن “ذهنیت چابک”، آیا می‌توانید قبل از اینکه آخرین قاشق را از لیوان خود بخورد و دور بزند، آن را تعریف کنید – و آیا به اندازه کافی واضح باشد تا حتی اگر این شراب دوم او باشد همچنان در ذهنش جا بیفتد؟ چه چیزهایی را در آن شامل می‌شود و چگونه نیاز به تربیت این ذهنیت را بیان می‌کنید؟

ادامه مطلب »