مدیریت عملکرد چابک

مدیریت عملکرد چابک چیست؟

مدیریت عملکرد چابک (Agile Performance Management) یک رویکرد جدید و نوین در مدیریت عملکرد است که بر پایه فرآیند چابک (Agile) بنا شده است. این رویکرد با هدف بهبود کارایی و ارتقاء عملکرد کارکنان، به جای روش‌های سنتی و بیشتر تکراری مدیریت عملکرد، از یک فرآیند پویا و چابک برای ارزیابی عملکرد استفاده می کند.

ادامه مطلب »

ذهنیت چابک دقیقا چیست؟

اگر یک مدیر اجرایی که در مورد چابک هیچ چیز نمی‌داند، شما را در یک مراسم شرکتی بپرسد که چه معنایی دارد داشتن “ذهنیت چابک”، آیا می‌توانید قبل از اینکه آخرین قاشق را از لیوان خود بخورد و دور بزند، آن را تعریف کنید – و آیا به اندازه کافی واضح باشد تا حتی اگر این شراب دوم او باشد همچنان در ذهنش جا بیفتد؟ چه چیزهایی را در آن شامل می‌شود و چگونه نیاز به تربیت این ذهنیت را بیان می‌کنید؟

ادامه مطلب »