چکیده

در مدیریت عملکرد نوین، بازخورد یکی از اجزای اساسی برای ارزیابی عملکرد کارکنان است. بازخورد به کارکنان کمک می‌کند تا بتوانند عملکرد خود را بهبود دهند و مشکلات خود را برطرف کنند.
مدیریت عملکرد نوین

در مدیریت عملکرد نوین، بازخورد یکی از اجزای اساسی برای ارزیابی عملکرد کارکنان است. بازخورد به کارکنان کمک می‌کند تا بتوانند عملکرد خود را بهبود دهند و مشکلات خود را برطرف کنند. در اینجا نقش بازخورد در ارزیابی عملکرد نوین به شرح زیر است:

 • اطلاعات بیشتر

بازخورد به کارکنان اطلاعات بیشتری در مورد عملکرد خود و نحوه بهبود آن‌ها می‌دهد. به این ترتیب، کارکنان می‌توانند درک بهتری از نیازهای خود پیدا کنند و برای بهبود عملکرد خود اقدام کنند.

 • شناسایی نیازها

بازخورد به کارکنان کمک می‌کند تا نیازهای خود را شناسایی کنند و در اولویت‌بندی اهداف خود بهتر عمل کنند. این نیازها می‌تواند شامل مهارت‌های فنی، مهارت‌های روابطی و مهارت‌های رهبری باشد.

 • بهبود عملکرد:

بازخورد به کارکنان کمک می‌کند تا بهبود عملکرد خود را درک کنند و راه‌هایی را برای بهبود عملکرد پیدا کنند. بازخورد می‌تواند به کارکنان کمک کند تا روش‌های کاری خود را بهبود بخشند و به نتایج بهتری برسند.

 • تشویق به همکاری

بازخورد به کارکنان تشویق می‌کند تا با دیگران همکاری کنند و در تیم به بهترین شکل عمل کنند. بازخورد می‌تواند به کارکنان کمک کند تا بهترین راه‌حل‌های مشترک را برای مشکلات تیم پیدا کنند.

 • ارزیابی عملکرد

بازخورد به کارفرمایان کمک می‌کند تا عملکررد کارکنان را ارزیابی کنند. بازخورد به کارفرمایان کمک می‌کند تا بهترین تصمیمات را برای بهبود عملکرد کارکنان بگیرند و به کارکنان بیشتری فرصت برای رشد و پیشرفت دهند.

 • افزایش رضایت شغلی

بازخورد به کارکنان کمک می‌کند تا رضایت شغلی خود را افزایش دهند. به این ترتیب، کارکنان احساس می‌کنند که توانسته‌اند بهترین عملکرد را ارائه دهند و در نتیجه احساس موفقیت و خودرضایت دارند.

بنابراین، بازخورد در ارزیابی عملکرد نوین دارای نقش بسیار مهمی است و کارفرمایان و کارکنان باید به منظور بهبود عملکرد و افزایش رضایت شغلی از آن استفاده کنند. در عین حال، بازخورد باید به شکل مناسب و منظمی ارائه شود تا بهترین نتیجه را در برابر هدف خود داشته باشد.

نقش تشویق در مدیریت عملکرد نوین

تشویق به عنوان یکی از اصول اساسی مدیریت عملکرد نوین، نقش مهمی در بهبود عملکرد و افزایش تعهد کارکنان به سازمان دارد. در ادامه نقش تشویق در مدیریت عملکرد نوین بررسی می‌شود:

 • ایجاد انگیزه:

تشویق می‌تواند انگیزه و انرژی کارکنان را برای بهبود عملکرد آن‌ها افزایش دهد. این انگیزه، کارکنان را به سمت اهداف بلندمدت سازمان سوق می‌دهد و می‌تواند در بهبود عملکرد و افزایش تعهد آن‌ها تأثیر بسزایی داشته باشد.

 • ارائه بازخورد مثبت:

تشویق به عنوان یک نوع بازخورد مثبت، به کارکنان اعتماد به نفس و اطمینان می‌دهد که عملکرد آن‌ها مورد توجه است و بهبود عملکرد آن‌ها تحسین شده است.

 • تعامل بین کارکنان و مدیران:

تشویق بهبود عملکرد در اثر تعامل بین کارکنان و مدیران ایجاد می‌شود. این تعامل به عنوان یک راه برای تشویق و تشویق کارکنان به بهبود عملکرد خود، نقش مهمی در افزایش روابط داخل سازمان و بهبود تعامل بین کارکنان و مدیران دارد.

 • بهبود فرآیند ارزیابی عملکرد

تشویق بهبود عملکرد، فرآیند ارزیابی عملکرد را بهبود می‌بخشد. این به این معناست که افراد می‌توانند به عنوان تیمی برای بهبود عملکرد خود همکاری کنند و به دنبال اهداف مشترک باشند.

 • حفظ کارکنان:

تشویق بهبود عملکرد، می‌تواند به عنوان یک راه برای حفظ کارکنان درسازمان‌ها نیز مؤثر باشد. با تشویق بهبود عملکرد، کارکنان احساس می‌کنند که به عنوان فردی با ارزش و اهمیت در سازمان شناخته شده‌اند و این می‌تواند در کاهش نرخ اختلاف کارکنان و همچنین افزایش نرخ حفظ کارکنان تأثیر بگذارد.

 • توسعه فردی:

تشویق بهبود عملکرد، می‌تواند به عنوان یک راه برای توسعه فردی و شغلی کارکنان استفاده شود. با تشویق بهبود عملکرد، کارکنان می‌توانند توانایی‌ها و مهارت‌های خود را بالا برده و بهبود عملکرد خود را به چالش بکشند.

 

بنابراین، تشویق بهبود عملکرد به عنوان یکی از اصول مهم مدیریت عملکرد نوین، نقش مهمی در بهبود عملکرد و افزایش تعهد کارکنان به سازمان دارد. این نوع تشویق، می‌تواند انگیزه، بازخورد مثبت، تعامل بین کارکنان و مدیران، بهبود فرآیند ارزیابی عملکرد، حفظ کارکنان و توسعه فردی را به دنبال داشته باشد.